English Nederlands
 
   

Werkgroep Duurzame Natuursteen wordt TFT Responsible Stone Program

Dekker Natuursteen is lid van de WerkGroep Duurzame Natuursteen (WGDN) en heeft de gedragscode van de WGDN aangenomen. Daarin staan normen ten aanzien van het productieproces van natuursteen. Deze normen hebben betrekking op arbeid, mensenrechten en milieu. Duurzame natuursteen is geproduceerd met respect voor deze normen. De leveranciers van deze natuursteen werken volgens een goedgekeurd plan aan het stapsgewijs invoeren van deze normen.

In de afgelopen drie jaar heeft WGDN in steengroeven en fabrieken gewerkt aan "verantwoord" geproduceerde natuursteen. Het aantal deelnemende bedrijven is snel toegenomen. Importeurs van natuursteen uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Scandinavië zijn toegetreden. Om een echt internationaal initiatief te worden heeft WGDN de krachten gebundeld met de Britse TFT Quarry Working Group, die een soortgelijk programma draaide in een reeks productielanden.

De TFT en WGDN gaan nu samen verder als de 'TFT Responsible Stone Program'. Met een stap voor stap aanpak, een duidelijke reeks criteria en vordering, zal het werken aan continue verbetering door de gehele supply chain heen.
Dekker Natuursteen zorgt er voor dat haar leveranciers en de leveranciers van leveranciers de gedragscode erkennen en spant zich momenteel in om in overleg met TFT de gedragscode stapsgewijs in te voeren bij (een deel van) haar leveranciers.